1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

Amaç

Yangın genel bilgilerini verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini personele öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, yangın müdahale ekiplerinin koordinasyonunu sağlayarak ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek bilgi, tecrübe ve uygulama yetisini kazandırmaktır.

Devamı için tıklayınız.

 

BETONARME DEMİRCİSİ

Amaç

Bu yeterlilik betonarme demircisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme projelerinde yer alan donatının; tür, şekil, boyut ve konum bakımından projesinde ön görülen şartlara uygun olarak hazırlanması ve monte edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan betonarme demircisinin bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

Devamı için tıklayınız.

BETONCU

Amaç

Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre gerekli önlemleri alarak taze betonun yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına ilişkin betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik hazırlanmıştır.

Devamı için tıklayınız.